investering

Investering for begyndere

Hvis du vil lære om investering og, hvordan man investerer i aktier, indeksfonde og obligationer, er du havnet det rigtige sted. Her lærer du blandt andet hvordan du åbner et aktiedepot på en investeringsplatform, og får brugbare tips til, hvordan du kan investere og få en passiv indkomst med mulighed for at opnå FIRE – økonomisk uafhængighed og gå tidligere på pension.

Investering & spekulation

Der er forskel på investering og spekulation. Investering er noget, man gør ud fra en “sikker” strategisk plan på et velovervejet, oplyst grundlag. Spekulation derimod er lidt mere som at købe en lottokupon, hvor man tror, eller håber på at det går godt.

Aktier

Køb af enkeltaktier såsom Apple, Microsoft, Tesla, Vestas og Carlsberg, er forbundet med stor risiko, da ingen med sikkerhed kan sige, hvordan kursen på en given aktie vil udvikle sig.

Du tænker måske at du vil vælge at investere i et selskab, som er stort og kendt, har medvind i sejlene, og hvor kursen er steget de sidste 5-10 år. Problemet er bare at alle selskaber kan komme i problemer af den ene eller anden slags, som vil påvirke kursen negativt, og ingen ved, hvornår det sker. Man kan dog ved hjælp af forskellige tidskrævende analyse m.m. af de enkelte selskaber, opnå en mængde viden, der gør at man kan træffe en beslutning på et lidt mere oplyst grundlag.

Men selvom alt ser godt ud i teorien, kan der stadig opstå uforudsigelige ting, der vil få kursen til at droppe med adskillige procent. Det kunne fx være en finanskrise, en pandemi, krig m.m.

Vil man gerne give sig i kast med enkeltaktier, er nogle af de ting, man bør sætte sig ind i faktorer såsom:

 • risiko
 • afkast
 • udbytte
 • kurtage
 • årlige omkostninger

Hvad er en aktie?

En aktie er en ejerandel i en virksomhed. Hvis du fx ejer en aktie i Vestas, så er du medejer af en del af virksomheden Vestas. Ejer man en aktie i en virksomhed giver det i princippet ret til at man kan stemme ved virksomhedens årlige generalforsamling.

Indeksfonde

Udover at investere i enkeltaktier, er det muligt at investere i såkaldte indeksfonde, hvilket giver dig mulighed for at investere i mange forskellige aktier på én gang. Dette er forbundet med mindre risiko, da du dermed spreder din investering og dermed din risiko udover mange forskellige selskaber.

Obligationer

Investering i obligationer har traditionelt været anset for at være mindre risikofyldt end investering i aktier, og er noget man kan overveje at inkludere i sin investeringsportefølje, hvis man gerne vil have noget, der er mere sikkert, men til gengæld også typisk giver et meget mindre afkast end aktier.

SKAT af investeringer

Når man investerer i aktier, indeksfonde eller obligationer, kommer man ikke udenom at skulle betale skat af sit afkast. Og det med SKAT er altid lidt kompliceret, så man kan fx ikke bare sige at: man betaler 27% i SKAT, og så gælder det for alle i alle situationer. Det kommer nemlig an på mange ting, bl.a. den enkeltes skatteforhold dvs. om man fx betaler topskat, og om man er gift, samt hvilket investeringsdepot, man bruger. Her findes der flere forskellige: almindeligt aktiedepot, aktiesparekonto, pensionsopsparing, børneopsparing og virksomhedsdepot. Vi vil forklare dem alle nærmere i dette afsnit.

Grundlæggende findes der to former for beskatning på værdipapirer:

 1. realisationsbeskatning
 2. lagerbeskatning

Realisationsbeskatning

Denne form for beskatning er nok den, de fleste kan nikke genkendende til. Det er den, hvor man betaler skat, når man sælger en aktie. Også kaldet at man realiserer sin aktie. Det er til at forstå – man betaler skat, når man sælger.

Lagerbeskatning

Når det kommer til lagerbeskatning, ser det lidt anderledes ud. Her betaler man skat én gang om året af det afkast, der har været på sine aktier i det forgangne år – selvom man ikke sælger aktien. Man kan sige at man betaler skat for at have sin aktie på lager.

Investeringsplatforme

Hvor kan man købe aktier henne? Det kan man gøre flere forskellige steder:

 • Hos sin bank
 • Nordnet
 • Saxo
 • eToro

Vi vil her komme med en beskrivelse af hver af de nævnte platforme.

Investering for begyndere
Skærmbillede fra investeringsplatformen Nordnet